Faq

Ukoliko se Vaše pitanje već ne nalazi na listi, slobodno nas kontaktirajte putem naše kontakt stranice i u najkraćem mogućem roku ćete dobiti adekvatan odgovor.


Šta je cilj print management rešenja?

Ušteda novca na prvom mestu!

Uspostavljanjem potpune kontrole nad svim kupljenim tonerima i odštampanim stranama dobijate sistem koji će Vam obezbediti više vremena za zaposlene, kako u IT sektoru tako i u službi nabavke.
Direktna korist print management-a ogleda se u minimalnim troškovima, potpunoj kontroli poslovanja i potrošnje resursa kompanije.


Kolike se uštede postižu uz primenu rešenja?

Od 30% do 60%! Što je veći broj štampača i razuđeniji sistem – uštede su veće.


Gde se najčešće koristi PrintLab?

PrintLab je rešenje za srednja i velika preduzeća (banke) i tu postiže najbolje rezultate. PerfectPrinting i PerfectPrinting+ su primenjiva rešenja u svakom okruženju koje ima preko 10 zaposlenih.


Da li postoje posebni zahtevi za implementaciju rešenja?

Ne, rešenje se implementira brzo i lako. Bez obzira na brend štampača i njihovu vrstu (MFU, laser, matrični, fax) – rešenja se implementiraju u roku od 48 sati.


Šta je potrebno da dostavimo za implementaciju TOP Solutions rešenja?

Za implementaciju rešenja i početak rada potrebno je da nam se dostavi kompletna flota štampača preduzeća kao i mesta na kojima se isti nalaze.


Spomenuli ste personalizovani portal, o čemu se zapravo radi?

Komunikacija se odvija isključivo preko klijentovog personalizovanog web portala. Jedina osoba koja sme da ima uvid u sve informacije o kompaniji kojima aspolažemo je ovlašćeno lice od strane klijenta.

Na portalu ostavljamo mesečne izveštaje koji pokazuju sve tendencije potrošnje kao i eventualne nepravilnosti koje se javljaju. Kvartalni i godišnji izveštaj sadrže preporuke i potencijalne mogućnosti uštede u postojećem okruženju.


Koliko košta TOP Solutions rešenje i koji je način plaćanja?

Troškovi sistema zavise od stepena kontrole koji se uz sistem uvodi, plaćanje se vrši mesečno, a cena je od 1e po štampaču do 1e po korisniku (zaposlenom).


Kakva su iskustva klijenata u radu sa TOP Solutions sistemima?

Što se tiče samih korisnika – period prilagođavanja je jako kratak.

Sami zaposleni uvođenje u sistem i povećanu kontrolu shvataju vrlo ozbiljno, tako da je po našim pokazateljima i samokontrola jedan od vrlo ozbiljnih činilaca uštede.


Šta znači pojam projekat optimizacije procesa štampe u preduzeću?

Projekat optimizacije štampe postavlja jasnu sliku potrebe korisnika. Ovaj projekat temelji se na bazi proračuna i vrlo je sveobuhvatan:

  • Procena trenutne situacije i okruženja u firmi
  • Razgovor sa menadžerima i prepoznavanje budućih potreba firme
  • Analiza skupljenih informacija
  • Obimna studija koja uključuje raspored uređaja u realnom okruženju, raspored štampe po zaposlenima, sve moguće načine uštede
  • Vreme za izradu projekta iznosi između 60 i 120 dana

Da li TOP Solutions sistemi ugrožavaju životnu sredinu?

TOP Solutions rešenja su namenjena upravo onim preduzećima koja se ponašaju društvenoodgovorno i koja čine sve da uticaj na prirodu prilikom procesa rada smanje na najmanju moguću meru.

Svaki naš klijent preko personalizovanog web portal može saznati koliko je uštedeo energije i drveća primenom našeg print menagement rešenja.